Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:110
Người truy cập trong ngày:53
Tổng lượt xem:1116677
Tổng người truy cập:125529

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

DS Cổ đông, BC tình hình quản trị công ty niêm yết 2018

2019-01-26 11:55:26 | Lượt xem: 596

DS Cổ đông, BC tình hình quản trị công ty niêm yết 2018

Gửi tới quý vị chi tiết báo cáo nội dung như sau : 

1 . Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn ( List of shareholders, major shareholders)

2. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 ( Report on corporate governance of listing company of 2018)

Quý vị có thể tải file báo cáo 

Ở ĐÂY

 

(Chú ý giải nén file bằng winrar 5.5 trở lên )