Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:39
Người truy cập trong ngày:7
Tổng lượt xem:924288
Tổng người truy cập:108772

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

BCTC Q4.2018 (CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT Q4.2018)

2019-01-19 16:48:10 | Lượt xem: 439

 

Báo cáo tài chính Q4.208:

  1. BCTC Q4.2018 – Công ty Mẹ (Separate Financial Statement Q4.2018
  2. BCTC Q4.2018 – Hợp nhất (Consolidate Financial Statement Q4.2018
  3. Công văn giải trình (letter of explanation)

 

Quý vị có thể tải file báo cáo Ở ĐÂY