Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:918
Người truy cập trong ngày:128
Tổng lượt xem:638632
Tổng người truy cập:82478

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Nghị Quyết HĐQT Số 2 (21-3-2018) V/v: Thông qua và phê chuẩn việc từ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty của ông Nguyễn Văn Bình

2018-03-21 16:27:26 | Lượt xem: 297

      

Quý vị có thể tải về " Nghị Quyết HĐQT Số 2 (21-3-2018) V/v: Thông qua và phê chuẩn việc từ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty của ông Nguyễn Văn Bình " Ở đây.