Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:384
Người truy cập trong ngày:160
Tổng lượt xem:602012
Tổng người truy cập:78420

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Nghị Quyết HĐQT Số 2 (21-3-2018) V/v: Thông qua và phê chuẩn việc từ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty của ông Nguyễn Văn Bình

2018-03-21 16:27:26 | Lượt xem: 254

      

Quý vị có thể tải về " Nghị Quyết HĐQT Số 2 (21-3-2018) V/v: Thông qua và phê chuẩn việc từ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty của ông Nguyễn Văn Bình " Ở đây.