Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:640
Người truy cập trong ngày:150
Tổng lượt xem:474712
Tổng người truy cập:62362

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Công Văn Giải Trình Nguyên Nhân Chênh Lệch Lợi Nhuận So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái (Quý II/2017)

2017-07-28 14:31:18 | Lượt xem: 144

                                                                                                                                      

Quý vị có thể tải về "Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái" Ở Đây