Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:107
Người truy cập trong ngày:37
Tổng lượt xem:540126
Tổng người truy cập:70178

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Nhân Sự Ban Giám Đốc Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long

2017-07-13 14:47:43 | Lượt xem: 715

                                                                                                                    

- Quý vị có thể tải về "Nghị Quyết HĐQT Số 16 " Ở Đây

- Quý vị có thể tải về "Nghị Quyết HĐQT Số 17 " Ở Đây