Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:781
Người truy cập trong ngày:140
Tổng lượt xem:731836
Tổng người truy cập:91479

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Nhân Sự Ban Giám Đốc Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long

2017-07-13 14:47:43 | Lượt xem: 926

                                                                                                                    

- Quý vị có thể tải về "Nghị Quyết HĐQT Số 16 " Ở Đây

- Quý vị có thể tải về "Nghị Quyết HĐQT Số 17 " Ở Đây