Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:494
Người truy cập trong ngày:100
Tổng lượt xem:663636
Tổng người truy cập:84790

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Nhân Sự Ban Giám Đốc Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long

2017-07-13 14:47:43 | Lượt xem: 855

                                                                                                                    

- Quý vị có thể tải về "Nghị Quyết HĐQT Số 16 " Ở Đây

- Quý vị có thể tải về "Nghị Quyết HĐQT Số 17 " Ở Đây