Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:415
Người truy cập trong ngày:110
Tổng lượt xem:338250
Tổng người truy cập:47598

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Đồ hộp cá

Cá Ngừ Thái Lát Ngâm Dầu

Khối lượng tịnh: 170g

Khối lượng cái: 115g

Thành phần: Thịt cá ngừ chín, dầu thực vật, nước, muối, đạm thực vật (VB75), chất điều vị…


Sản phẩm liên quan

Cá Ngừ Sốt Cà Chua
Cá Ngừ Sốt Cà Chua Khối lượng tịnh: 175g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/115g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/115g Khối lượng tịnh: 175g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/105g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/105g Khối lượng tịnh: 175g
Cá Ngừ Thái Lát Ngâm Dầu
Cá Ngừ Thái Lát Ngâm Dầu Khối lượng tịnh: 170g
Cá Sốt Cà
Cá Sốt Cà Khối lượng tịnh: 175g