Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:145
Người truy cập trong ngày:31
Tổng lượt xem:315223
Tổng người truy cập:44621

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Đồ hộp cá

Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/115g

Khối lượng tịnh: 175g

Khối lượng cái: 115g

Thành phần: Thịt cá ngừ, nước, muối, dầu thực vật, đạm thực vật (VB75), chất điều vị…


Sản phẩm liên quan

Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/115g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/115g Khối lượng tịnh: 175g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/105g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/105g Khối lượng tịnh: 175g
Cá Sốt Cà 155g
Cá Sốt Cà 155g Khối lượng tịnh: 155g
Cá Ngừ Thái Lát Ngâm Dầu
Cá Ngừ Thái Lát Ngâm Dầu Khối lượng tịnh: 170g
Cá Sốt Cà
Cá Sốt Cà Khối lượng tịnh: 175g