Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:114
Người truy cập trong ngày:31
Tổng lượt xem:315192
Tổng người truy cập:44621

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Đồ hộp cá

Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/105g

Khối lượng tịnh: 175g

Khối lượng cái: 105g

Thành phần: Thịt cá ngừ, nước, muối, dầu thực vật, đạm thực vật (VB75), chất điều vị…


Sản phẩm liên quan

Cá Ngừ Sốt Cà Chua
Cá Ngừ Sốt Cà Chua Khối lượng tịnh: 175g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/105g
Cá Ngừ Ngâm Dầu 175g/105g Khối lượng tịnh: 175g
Cá Sốt Cà 155g
Cá Sốt Cà 155g Khối lượng tịnh: 155g
Cá Ngừ Thái Lát Ngâm Dầu
Cá Ngừ Thái Lát Ngâm Dầu Khối lượng tịnh: 170g
Cá Sốt Cà
Cá Sốt Cà Khối lượng tịnh: 175g