Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:534
Người truy cập trong ngày:107
Tổng lượt xem:1499996
Tổng người truy cập:163654

Hàng đông lạnh

Chả Giò Rế
Chả Giò Rế Khối lượng tịnh: 400g
Chả Giò Đặc Biệt
Chả Giò Đặc Biệt Khối lượng tịnh: 500g