Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:853
Người truy cập trong ngày:128
Tổng lượt xem:638567
Tổng người truy cập:82478

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Hàng đông lạnh

Chả Giò Rế
Chả Giò Rế Khối lượng tịnh: 400g
Chả Giò Đặc Biệt
Chả Giò Đặc Biệt Khối lượng tịnh: 500g