Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:575
Người truy cập trong ngày:265
Tổng lượt xem:804986
Tổng người truy cập:98228

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Tin tức

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT)

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT)

2019-05-10 16:02:20 | Tin tức

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT) Xem thêm

Tuyển dụng đâu bếp

Tuyển dụng đâu bếp

2017-10-24 09:32:07 | Tin tức

                                Xem thêm

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

2017-08-30 13:30:12 | Tin tức

                Xem thêm

Tuyển dụng kỹ sư môi trường

Tuyển dụng kỹ sư môi trường

2017-08-21 13:25:41 | Tin tức

                                                                                                    Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

2017-08-15 10:02:30 | Tin tức

                                                                                                      Xem thêm

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ (MANAGEMENT TRAINEE)

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ (MANAGEMENT TRAINEE)

2017-07-27 13:06:22 | Tin tức

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Vị Trí Sau:  Xem thêm

Tuyển Dụng Thư Ký Tổng Giám Đốc

Tuyển Dụng Thư Ký Tổng Giám Đốc

2017-08-30 12:46:44 | Tin tức

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Vị Trí Sau:  Xem thêm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán

2017-02-16 09:00:32 | Tin tức

Công ty CP đồ hộp Hạ Long có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:  Xem thêm

Tuyển Dụng Phó Phòng Kế Toán Tài Chính

Tuyển Dụng Phó Phòng Kế Toán Tài Chính

2017-02-14 10:28:22 | Tin tức

Công ty CP đồ hộp Hạ Long có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: Xem thêm

Tuyển Dụng QUản Lý Bán Hàng Vùng - ASM

Tuyển Dụng QUản Lý Bán Hàng Vùng - ASM

2017-02-06 10:20:38 | Tin tức

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long có nhu cầu tuyển dụng ASM như sau:  Xem thêm