Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:966
Người truy cập trong ngày:80
Tổng lượt xem:1093697
Tổng người truy cập:123293

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ thường niên 2020 (AGM 2020)

3. Giấy ủy quyền (Authorization letter)

2020-06-15 09:13:47 | Lượt xem: 65

Giấy ủy quyền (Authorization letter)

Quý vị vui lòng click vào đây để tải tài liệu.

Please click here to download the document.