Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1457
Người truy cập trong ngày:131
Tổng lượt xem:1049589
Tổng người truy cập:120933

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ thường niên 2019/AGM 2019

Báo cáo hoạt động của HĐQT của năm 2018 (Tiếng Anh)

2019-04-11 10:43:05 | Lượt xem: 306

Báo cáo hoạt động của HĐQT của năm 2018 (Tiếng Anh)

Mời quí vị xem Báo cáo hoạt động của HĐQT của năm 2018 (Tiếng Anh)

Ở ĐÂY

(Lưu ý : giải nén file bằng winrar 5.5 trở lên )