Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:558
Người truy cập trong ngày:159
Tổng lượt xem:1245770
Tổng người truy cập:137549

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ thường niên 2019/AGM 2019

Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ của năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tiếng Anh)

2019-04-11 10:37:20 | Lượt xem: 616

Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ của năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tiếng Anh)

Mời quí vị xem Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ của năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tiếng Anh)

Ở ĐÂY

(Lưu ý : giải nén file bằng winrar 5.5 trở lên )