Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:955
Người truy cập trong ngày:78
Tổng lượt xem:1093686
Tổng người truy cập:123291

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ thường niên 2018/AGM 2018

Thông báo V-v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2018-03-12 08:15:37 | Lượt xem: 454

                    

Quý vị có thể tải về "Thông báo V-v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018" Ở đây

Quý vị có thể tải về " Nghi quyet cua HDQT Cty V-v Ke hoach TC hop DHDCD & ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du DHDCD thuong nien 2018" Ở đây.